Blowerdoors

Een blowerdoortest is een luchtdichtheidsmeting van uw gebouw. De luchtdichtheid van uw gebouw is dan ook minstens even belangrijk dan de isolatie van uw gebouw. Langs verschillende spleten en kieren kan immers warme lucht ontsnappen waardoor uw energieverbruik onvermijdelijk stijgt.


Tijdens de blowerdoortest wordt de ventilator in een raam- of deuropening geplaatst. Nadien wordt de woning eens in onderdruk en eens in overdruk gezet. Door het drukverschil binnen en buiten kunnen luchtlekken visueel opgespoord worden met behulp van rookstokjes.


Tijdens de blowerdoortest wordt er een verslag opgemaakt dat daarna wordt opgeladen in de databank van BCCA.


De resultaten van de blowerdoortest kunnen in het EPB-verslag gebruikt worden om het E-peil van de woning te laten dalen. Een daling van 6 tot 10 E-peilpunten is eerder regel dan uitzondering!