Stabiliteitsstudies

Stabico heeft een jarenlange ervaring in het opmaken van stabiliteitsstudies. U kan bij ons terecht voor de stabiliteitsstudie  voor de bouw of verbouwing van uw woning of appartementsgebouw. Tijdens onze studies gaan we steeds op zoek naar de meest economisch oplossing en dit in samenspraak met bouwheer, architect en aannemer.


Onze studies worden opgebouwd in drie fases:


Studiefase

Tijdens deze fase wordt uw project volledig berekend van onder tot boven waarbij alle stabiliteitselementen zoals funderingen, balken, kolommen, liggers, tussenvloeren, daken, etc. in detail bekeken worden.  Tijdens deze fase is er geregeld contact met de bouwheer en architect om de meest economisch oplossing te vinden zonder afbreuk te doen aan het esthetische aspect.


Tekenfase

Na het uitvoeren van de berekeningen tekenen we alles uit op grote overzichtelijke plannen en worden de meetstaten en staalborderel opgemaakt. Alle hoeveelheden beton, wapeningsstaal, profielstaal, predallen, gewelven, etc. worden in detail weergegeven in deze meetstaten en borderellen, waardoor u bij de aannemer een gedetailleerde offerte kan aanvragen. In een latere fase kan de aannemer deze documenten ook gebruiken voor de bestelling van de materialen.


Uitvoeringsfase

Vanaf de opstartfase van de werf zullen onze ingenieurs uw project van nabij opvolgen. Dit gebeurt door het bijwonen van de werfvergaderingen en vrije bezoeken aan de werf. Door deze opvolging kunnen we eventuele problemen tijdens de uitvoeringsfase snel bespreken en oplossen, waardoor uw project geen vertraging hoeft op te lopen.